Izaberite jedan od ponuđenih linkova:

 

Kanton Sarajevo u FBiH Grad Sarajevo u kantonu Grad Istočno Sarajevo u RS-u

KABINET PREMIJERA
Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

ADRESA: 
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
Adrese:
Jahorinski put bb, Pale
telefon: 057-226-793
fah: 057-226-787

ŠEFICA KABINETA PREMIJERA
Lejla Mujkić
Telefon:
+387(0)33 562-071
sefkabineta@vlada.ks.gov.ba

http://www.ks.gov.ba
tel.: 033 208 340, 443 050 
fax.: 033 208 341 
e-mail: grad@sarajevo.ba  
www.sarajevo.ba 

Vuka Karadžića 30, Istočno Novo Sarajevo
telefon: 057-342-732
Fah: 057-342-732
http://www.gradistocnosarajevo.net

čine općine:
1-Sarajevo Stari Grad
2-Sarajevo Centar
3-Sarajevo Novo
4-Sarajevo Novi Grad
5-Ilidža
6-Vogošća
7-Hadžići
8-Ilijaš
9-Trnovo FBiH

čine općine:

1-SARAJEVO STARI GRAD
2-SARAJEVO CENTAR 
3-SARAJEVO NOVO 
4-SARAJEVO NOVI GRAD

čine opštine;
1-SOKOLAC,
2-PALE
3-ILIDZA  ISTOČNA
4-SARAJEVO ISTOČNO NOVO ,
5-TRNOVO RS
6-SARAJEVO ISTOČNI STARI GRAD
Sjedište grada je na Palama.

 Premijer Kantona Fikret Musić

Rodjen 05.09.1953. godine u Sarajevu, opcina Centar Sarajevo.
Osnovno, srednje i visoko obrazovanje zavrsio u Sarajevu.
Na  Fakultetu politickih nauka diplomirao 1976. godine.

OZenjen, supruga Hasa-Zlata,1956 g.  dipl.ecc, sinovi Mirza, 1982 g. dipl.ing.masinstva, Ziatan, 1986 g.
dipl.ecc.
Dugogodisnji sportski radnik u OS  BiH  i OK Dobrinja.
Stalno nastanjen u opCini Novi Grad, Trg Sarajevske olimpijade 13.
Gradonačelnik: prof.dr Alija Behmen

Gradonačelnik:
Nenad Samardžija je rođen 1. januara 1958. godine u Sokolovićima (Opština Sokolac).

t

gradonaelnik@gradistocnosarajevo.net

     

 


JustDreamweaver.com