Opština Pale

Dreamweaver CS3 Pale su opština i mjesto u neposrednoj blizini Sarajeva. Oštra planinska klima osjeća se i tokom ljetnjih mjeseci, kad temperatura vazduha rijetko prelazi 25 stepeni Celzijusa.

 

 

 

Opština

Dreamweaver CS3

Načelnik:Miodrag Kovačević je rođen  16.12.1979. godine u Sarajevu. Osnovnu školu je završio u Palama, a Srednju školu unutrašnjih poslova  u Banjoj Luci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu na Palama.Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, u Opštini Pale,  kabinetu predsjednika Skupštine Grada Istočno Sarajevo i Turističkoj organizaciji Grada Istočno Sarajevo.
Od 2007. godine predsjednik je Opštinskog odbora SDS Pale, a na lokalnim izborima 2008. godine izabran je za odbornika u Skupštini opštine Pale.Od opštih izbora 2010. godine obavljao je dužnost delegata u Vijeću naroda Republike Srpske.Na lokalnim izborima u oktobru 2012. godine izabran je za načelnika opštine Pale.Oženjen je, otac jednog djeteta.


Telefon: 057/ 223-459, rad sa strankama svakim danom...
nacelnik@pale.rs.ba

Opština Pale, tel/fax:057/223061; 057/226-592
Romanijska 15
71240 Pale

www.pale.rs.ba - zvanični sajt opštine, opsina@pale.rs.ba - email

Na području opštine Pale djeluje sedam mjesnih zajednica:

  • MZ Pale - Sekretar: Miladin Gluhović (tel. 223-311)
  • MZ Koran - Sekretar: Slađana Radović (tel. 223-548)
  • MZ Mokro - Sekretar: Željko Parađina(tel. 238-814)
  • MZ Brezovice - Sekretar: mjesto nepopunjeno
  • MZ Podgrab - Sekretar: Miloš Koroman (tel. 249-141)
  • MZ Jasik - Sekretar: Sreten Pandurević (tel. 454-528)
  • MZ Prača - Sekretar: mjesto nepopunjeno

Linkovi

http://www.unssa.rs.ba/

http://www.ffuis.edu.ba/

http://www.kc-pale.org/

 

 

 


JustDreamweaver.com