Regionalna Reprezentativna Grupa sliva rijeke Bosna - ReeRGe

Dreamweaver CS3 Pozivamo Vas da se pridruzite ReeRGe grupi. Vas interes cete iskazati potpisivanjem Deklaracije koja je dokumenat o zajednickoj saradnji i zajednickom ucescu u donosenju odluka.

 

 

 

SASTAVLJENA

od predstavnika vladinog, nevladinog, javnog i biznis sektora ...

DEFINISANA

deklaracijama, memorandumima, sporazumima, izjavama o zajedničkoj saradnji...

RAZVIJA

svijest i obezbjedjuje pristup novim idejama i efektivnim metodama za redukciju zagadjenja za ekonomičniju upotrebu prirodnih resursa i efektivniju zaštitu biodiverziteta...

POSPJEŠUJE

učešće javnosti, protok informacija i promociju mehanizama partnerstva u procesima odlučivanja i efektivniju zaštitu biodiverziteta...

ŠTITI

prirodne vrijednosti, promoviše i primjenjuje ekološku praksu u zaštiti i upravljanju ekosistemima...

OBEZBJEDJUJE

uslove  za razmjenu ideja i informacija i preduzima akcije....

IMA CILJEVE

da razvije saradnju i poboljša komunikaciju i razumijevanje nevladinih, organizacija sa vladinim i biznis sektorom, medijima, lokanim stanovništvom... 

IMA SAJAM INVESTICIJA

gdje se promovišu i uskladjuju programi i projekti razvoja i održivosti zajednice....


JustDreamweaver.com