Grad Istočno Sarajevo

Dreamweaver CS3

Čine opštine; Klikom na ime opstine otvara se njena stranica sa osnovnim podacima o opštini
1-SOKOLAC,
2-PALE
3-ILIDZA  ISTOČNA
4-SARAJEVO ISTOČNO NOVO ,
5-TRNOVO RS
6-SARAJEVO ISTOČNI STARI GRAD
Sjedište grada je na Palama.

 

Grad

gradonacelnik

Gradonačelnik:
Nenad Samardžija je rođen 1. januara 1958. godine u Sokolovićima (Opština Sokolac). Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu 1981. godine. Po završetku studija zaposlio se u Radnu organizaciju „Glasinac“ u sistemu SOUR-UPI na poslovima referenta za plan i analizu, a kasnije je raspoređen na mjesto šefa računovodstva radne jedinice.
Od 1987. godine obavljao je poslove finansijskog direktora u UNIS-ovoj tvornici ležajeva. Nakon toga je prešao na mjesto predsjednika izvršnog odbora u SO Sokolac. Od 1993. do 1995. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu trgovine i    snabdijevanja u Vladi Republike Srpske. Kasnije je prešao na mjesto generalnog direktora   u AD „Romanija-Sokolac“ gdje je ostao do 2001. godine.


gradonaelnik@gradistocnosarajevo.net

 

Jahorinski put bb, Pale
telefon: 057-226-793
fah: 057-226-787
Vuka Karadžića 30, Istočno Novo Sarajevo
telefon: 057-342-732
Fah: 057-342-732

http://www.gradistocnosarajevo.net


Linkovi

http://www.istocnosarajevo.net

 

 

 

 


JustDreamweaver.com