Sarajevo Centar

Dreamweaver CS3 Centar je sastavna općina Sarajeva, te kulturno, političko, privredno, trgovačko i zdravstveno središte tog grada. Zahvata zapadnu polovicu historijskog dijela Sarajeva, uključujućiCiglaneKoševsko brdoKoševoMarijin Dvor i Skenderiju. Graniči sa općinom Ilijaš na sjeveru, Starim Gradom na istoku, općinom Novo Sarajevo na jugu, te sa općinama Novi Grad i Vogošća na zapadu. Općina Centar se sastoji od ukupno 15 mjesnih zajednica.

 

 

Općina

Dreamweaver CS3

Dreamweaver CS3

Načelnik: Dževad Bećirević, SDP, ponovo izabran u 2008
diplomirani inženjer mašinstva. Rođen 1965. godine.
Oženjen, otac dvije djevojčice.  Član SDP BiH.

 Telefon:   033/  562-310
 Fax:         033/ 663-729 ;
 e-mail:     nacelnik@centar.ba ; kabinet@centar.ba

Predsjedavajući OV: Slaven Kovačević

Slaven Kovačević je rođen 1972. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Univerzitetsko obrazovanje započeo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a okončao na Univerzitetu Claude Bernard u Lyonu, Francuska, stekavši zvanje "European Master in Sports Organisation and Management" kao jedini stipendist Međunarodnog olimpijskog komiteta iz BiH. Okončao je također postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na odsjeku "Diplomacija u savremenom društvu", sa prosječnom ocjenom 9.5 i na taj način stekao zvanje Magistra političkih nauka.
Tel: 0562 311 ; vijece@centar.ba

 

Općina Centar- Sarajevo
Mis Irbina 1
71000  Sarajevo

biznis@centar.ba
centar@bih.net.ba ; centar@centar.ba ; privreda@centar.ba; elba@centar.ba
www.centar.ba

 

Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JustDreamweaver.com