Ilidža:

Poslije zadnjeg rata imamo Ilidzu i Istočnu Ilidzu. Ilidza predstavlja nekadašnju Ilidzu, a Istočna Ilidza se nalazi na lokaciji Kasindo u RS-u.

 

ILIDŽA U FBIH ISTOČNA ILIDZA U RS-U
Adresa:
Općina Ilidža
Samira Ćatovića Kobre 1
71210 Ilidža
http://www.opcinailidza.ba
 o-ilidza@bih.net.ba   ;
Tel:033 637 755 ; Fax: 033 761 650

Adresa:
Opština Istočna Ilidža,
ul. Vojvode Putnika  br.2 ,
71123 Istočna Ilidža (Kasindo)

www.istocnailidza.net  ;
opsrpsil@teol.net
tel: 057 317 870;, faks: 057 317 870
E-mail: nacelnik@istocnailidza.net

 


JustDreamweaver.com