Stari Grad - Sarajevo

Dreamweaver CS3 Stari Grad je sastavna općina gradske zajednice općina Sarajeva i historijsko središte tog grada. Zahvata istočnu polovicu historijskog dijela Sarajeva, uključujući Alifakovac,BaščaršijuBendbašuBistrik i Vratnik. Graniči sa općinom Ilijaš na sjeveru, Istočni Stari Grad na istoku, Istočno Novo Sarajevo na jugu, te sa općinama Centar i Novo Sarajevo na zapadu. Općina pokriva površinu od 55 km² i teritorijalno općina Stari Grad je najveća općina na području grada Sarajeva i zauzima oko 37% teritorije grada.[3] Mnoge od najpoznatijih Sarajevskih građevina se nalaze u Starom Gradu, uključujuči Gazi Husrev-begovu džamiju iVijećnicu.

 

Grad

Dreamweaver CS3Načelnik :Hadžibajrić Ibrahim, SDA,Novi Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo
Rođen 1963. godine u Sarajevu. Diplomirao 1988. g.  na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu.
Tel/fax : 033 664 511;033 218 668 tel. + 387 (0) 33 28 24 01e-mail: info@starigrad-sarajevo.ba ; nacelnik@starigrad-sarajevo.ba
e-mail: ibrahim.hadzibajric@starigrad.ba
e-mail: senida.foco@starigrad.ba
tel. + 387 (0) 33 28 24 00 ; fax. + 387 (0) 33 20 57 77

 

Predsjedavajući OV: Vedran Dodik je rođen 15. februara, 1978. godine u Sarajevu. Pohađao je Osnovnu školu “Edhem Mulabdić” na Bistriku, a potom i Srednju Medicinsku školu na Bjelavama u Sarajevu. Nakon završenog studija Pravnog Fakulteta stekao je zvanje diplomirani pravnik.Na posrednim izborima za Gradsko vijeće Grada Sarajeva izabran je za vijećnika u mandatnom periodu 2012.-2016. godine.

email: vijece@starigrad.ba
tel. + 387 (0) 33 28 23 14     tel. + 387 (0) 33 20 69 38

 

 

Adresa:
Općina Sarajevo Stari Grad
Zelenih beretki 4
71000  Sarajevo

Tel. 033 282 300/400-centrala
Fax :033 468 228 ;033 205 777
http://www.starigrad.ba

Linkovi

http://www.sgpansion.co.ba/

http://www.pkstarigrad.ba/

 

 

 


JustDreamweaver.com