Kanton Sarajevo

Dreamweaver CS3 Kanton Sarajevo (skraćeno: KS) je jedan od deset kantona Federacije Bosne i HercegovineBosna i Hercegovina. Kanton je smješten u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Površina kantona iznosi 1.276,9 km², što čini 4,89% površine Federacije Bosne i Hercegovine.

Kanton čine općine:
1-Stari Grad
2-Centar
3-Novo Sarajevo
4-Novi Grad
5-Ilidža
6-Vogošća
7-Hadžići
8-Ilijaš
9-Trnovo

Kanton

premijerkantona sarajevo

Premijer kantona:Elmedin Dino Konaković

Mandat: 2012-2014
Elmedin Dino Konaković, rođen u Sarajevu 3. septembra 1974. godine, završio je Elektrotehničku školu,a  diplomirao na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja  Odsjek menadžment u sport


Telefon:
+387(0)33 562-071
sefkabineta@vlada.ks.gov.ba

http://www.ks.gov.ba

Linkovi

http://portal.skola.ba

http://www.sluzbenilist.ba

 

 

 


JustDreamweaver.com