Općina Hadžići

Dreamweaver CS3 Hadžići su jedna od devet općina u Kantonu Sarajevo

Područje općine Hadžići prostire se od 43° i 41' do 43° i 52' s.g.š, a po geografskoj dužini se prostire od 18° do 18°i 22' i.g.d. Najjužnije tačke općinskog područja su vrhovi Bjelašnice: Vukovo polje, Mali Visin, Javorak i Krvavac, a najsjevernije Batalovo brdo i Gladno polje. Najistočnija tačka je Veliko polje na Igmanu, a najzapadnija Veliko šljeme 1543 m nadmorske visine. Najveću nadmorsku visinu općine ima vrh Krvavac 2062 m, a najniža tačka općine je Mostarsko raskršće 513 m. Ovo područje nalazi se jugozapadno od Sarajeva i Sarajevskog polja.
Ukupna površina općinskog područja Hadžići je 27.326 hektara ili 273,26 km², na kome su smještena 62 naseljena mjesta.
Sa istočne i sjeveroistočne strane se graniči sa općinom Ilidža, sa sjeverne i sjeverozapadne sa općinom Kiseljak, sa jugozapadne strane sa općinom Konjic i sa južne strane općinom Trnovo.

Općina

Dreamweaver CS3

Načelnik Općine Ejubović Hamdo, ponovo izabran, rođen je 10.04.1959. godine u Zoviku, Općina Hadžići, oženjen, otac petero djece. Osnovnu školu završio u Pazariću, a Gimnaziju u Hadžićima sa odličnim uspjehom. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, 14.02.1983. godine.
Kabinet načelnika: 033 475 904 , ohadzici@hadzici.com.ba
fax: 033 475 952  ;     e-mail: ohadzici@bih.net.ba

 

Adresa općine:

Hadželi 114
71240 Hadžići
Bosna i Hrecegovina

 

Linkovi

Zvanična prezentacija općine Hadžići: www.hadzici.ba

Ostale web prezentacije:

www.sarajevo-tourism.com/bos/hadzici.wbsp

 


JustDreamweaver.com