Općina Novi Grad - Sarajevo

Dreamweaver CS3 Općina Novi Grad Sarajevo formirana je 12. aprila 1978. godine podjelom ranije općineNovo Sarajevo u sastavu grada Sarajeva na dvije nove općine: Novo Sarajevo i Novi Grad. Obuhvatila je industrijsko predgrađe i novoizgrađena naselja Sarajeva. Prostire se na površini od 47,98 km2 i graniči sa općinama Novo SarajevoIlidžaVogošća i Ilijaš. Na dan konstituisanja SO u ovom dijelu Sarajeva živjelo je oko 60.000 stanovnika u 18 mjesnih zajednica. Prije rata, a prema popisu stanovništva iz 1991. godine općina Novi Grad je imala 136.616 stanovnika i to: u dijelu naseljenog mjesta Sarajevo - 136.321, u Bojniku - 108 i u Rečici - 187.

Opština

nacelnikNačelnik: Mr Semir Efendic rodjen 4. septembra 1983. u Goraždu. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Visoku stručnu spremu stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu  na odsjeku Politologija.Uporedo sa postdiplomskim studijem 2009. godine započeo radni angažman u privatnoj kompaniji MAC's Medical gdje je bio angažovan .Na lokalnim izborima 2012. godine izabran za načelnika Općine Novi Grad Sarajevo.


nacelnik@novigradsarajevo.ba ; info@novigradsarajevo.ba
Tel : ++38733 452422
Fax : ++38733 451401

Adresa:
Općina Novi Grad Sarajevo
Ul. Bulevar Meše Selimovića 97
71000 Sarajevo

ngsa@bih.net.ba ;Tel. 033 291 - 325 ; Tel/fax. 033 291 - 170
Tel.:033 291-100 , Fax: 291 - 278 ; Centrala:033 291-100.
www.novigradsarajevo.ba

Linkovi

http://fcnovigrad.com/

http://bs.wikipedia.org/wiki/Novi_Grad_(Sarajevo)

 

 

 


JustDreamweaver.com