Vladin sektor

1, ODP "TOPLANA" ,STRATEŠKO JAVNO PREDUZEĆE, Proizvodnja i distribucija toplotne energije;Direktor: Branislav Mijanović, dipl.ecc. ,Put Srpskih dobrovoljaca bb, Šamac
Tel: +387 (0)54 / 611-573


2.-OJVP"VODOVOD I KANALIZACIJA " ,Proizvodnja i distribucija sanitarne vode, odvodnja onečišćenih i drugih voda i uslužna djelatnost iz vodosnabdijevanja
Kapacitet: tri bušotine 92 l/s;Cjevovod: primarnog 26,5 km;Korisnika: 2000 priključenih građana, 500 privrednih subjekata;Kanalizaciona mreža: primarna 33 km;Pumpne stanice: jedna vodovodna, jedna za zaštitu od poplava, tri fekalne;Zaposlenih: 18 ;Direktor: Vujić Milan, ing. ;Adresa: Njegoševa 1, Šamac
Tel: +387 (0)54 / 611-950

3.-KP"ČISTOĆA" AD ŠAMAC ,STRATEŠKO JAVNO PREDUZEĆE;Sakupljanje, odvoz i deponovanje smeća ,Direktor: Ljubiša Ivanović, ing. maš. Adresa: Đenerala Draže Mihajlovića 13, Šamac
Tel: +387 (0)54 / 611-522
 

JustDreamweaver.com