Nvo u Šamcu

Udruženje građana opštine Šamac

 1. Odred izviđača "Mreža", stariješina odreda: MIodrag Antić, Nikole Pašića bb- Telefon +387 (0) 54/610-451

   

 2. .-Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida "Div"
  Predsjednik udruženja: Miodrag Antić ,Nikole Pašića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 610-451
 3. .-Omladinski centar Obudovac ,Predsjednik udruženja: Dragan Mitrović ,BB Centar, Obudovac
  Tel: +387 (0)65 / 931-051

 4. .-"Udruženje žena ", Šamac , Predsjednik udruženja: Radojka Sladoje ,Naselje Nemanjića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 612-898

 5. .-Udruženje penzionera opštine Šamac ,Predsjednik udruženja: Radovan Janković
  Vuka Karadžića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 612-981
 6. .-Udruženje slepih i slabovidih lica ,Predsjednik udruženja: Vidosava Antić ;Nikole Pašića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 614-052

 7. .-Opštinska boračka organizacija, Šamac,Predsjednik udruženja: Lazar Blagojević
  Kralja Aleksandra Karađorđevića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 611-040

 8. .-Savez udruženja boraca NOR-a opštine Šamac ,Predsjednik udruženja: Rajko Ilišković
  Vuka Karadžića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 611-946

 9. .-Sportsko ribolovno društvo "Šamac" ,Predsjednik udruženja: Momir Pisarević
  Jovana Cvijića bb, Šamac ,Tel: +387 (0)54 / 611-221

 10. .-Lovačko udruženje "Fazan", Šamac ,Predsjednik udruženja: Savo Minić ,Obilićev venac bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 611-946

 11. -Udruženje gluvih i nagluvih opštine Šamac ,Predsjednik udruženja: Stevan Josipović
  Nikole Pašića bb, Šamac ,Tel: +387 (0)54 / 611-839
 12. -Udruženje građana za pomoć licima sa posebnim potrebama, Šamac ,Predsjednik udruženja: Marko Pisarević ,Nikole Pašića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 611-125
 13. -Udruženje poljoprivrednika korpara, Grebnice ,Predsjednik udruženja: Mato Blažanović
  Grebnice bb;Tel: +387 (0)54 / 480-082

 14. -Udruženje građana povratak, Odmut-Grebnice ,Predsjednik udruženja: Ilija Marković
  Grebnice 87 ,Tel: +387 (0)54 / 480-082

 15. -Svetosavska omladinska zajednica "SPC", Obudovac ,Predsjednik udruženja: Drago Pajkanović ;Obudovac bb;Tel: +387 (0)54 / 641-715

 16. -Udruženje poljoprivrednika "Posavina", Obudovac ,Predsjednik udruženja: Goran Zoranović
  Obudovac bb, Tel: +387 (0)54 / 641-547

 17. -Udruženje građana povratnika "Bosanski Šamac", Šamac ,Predsjednik udruženja: Ferid Mujaković ,Kralja Aleksandra Karađorđevića 21, Šamac ,Tel: +387 (0)54 / 611-802

 18. -Udruženje farmera Obudovac II-Branica ,Predsjednik udruženja: Savo Božić
  Branica bb,Tel: +387 (0)54 / 642-273

 19. -Udruženje logoraša-Šamac ,Predsjednik udruženja: Spasoje Lazić ,Nikole Pašića bb, Šamac
  Tel: +387 (0)54 / 612-753

 20. -Udruženje za zdrav život i ekologiju svijesti, Šamac ,Predsjednik udruženja: Slobodan Maslić ,Nikole Tesle bb, Šamac ;Tel: +387 (0)54 / 614-027

 21. -Forum za razvoj demokratije, Šamac ,Predsjednik udruženja: Simeun Simić
  Naselje Nemanjića bb, Šamac Tel: +387 (0)54 / 610-380

  KULTURNO - UMJETNIČKA DRUŠTVA
 22. -KUD "Šamac", Šamac, Predsjednik: Mladen Radović ,Članova: 120 ,Naselje Nemanjića bb, Šamac ;Tel: +387 (0)65 / 861-628
 23. -Srpsko sokolsko društvo "Sveti Vasilije ostroški", Šamac ,Predsjednik: proto jerej Jovo Lakić ;Članova: 80 ,Adresa: Vuka Karadžića bb, Šamac ,Tel: +387 (0)54 / 612-516
 24. -Srpsko prosvjetno društvo "Prosvjeta", Šamac ,Predsjednik: Dušan Jovanović ,Članova:
  Adresa: Đenerala Draže Mihajlovića bb, Šamac , Tel: +387 (0)65 / 611-527
 25. - Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Obudovac , Predsjednik: Đorđe Ilić
  Članova: Adresa: Naselje Nemanjića bb, Šamac Tel: +387 (0)65 / 642-202


JustDreamweaver.com