Opština Šamac

Dreamweaver CS3 Do 1992. godine u opštini je bilo 26 naseljenih mesta -mjesnih zajednica, a danas ih je 23, i to: 
Batkuša, Brvnik, Gajevi, Gornja Slatina, Donja Slatina, Srednja Slatina, Gornja i Donja Crkvina, Gornji Hasić, Donji Hasić, Tursinovac, Lugovi, Zasavica, Kornica, Kruškovo Polje, Novo Selo, Obudovac, Obudovac II, Pisari, Tišina, Šamac i Škarić. Najveća seoska naselja su Obudovac, Crkvina i Gornja Slatina.

Prema popisu iz 1991. godine, opština Šamac je imala 32960 stanovnika, a danas ih je oko 19000, pri čemu ih u opštinskom središtu - gradiću Šamcu - živi oko 5500.

Načelnik Opštine Šamac:

Savo Minić, 05.09.1974. 054/620-270, nacelnik@opstinasamac.org

Zamjenik načelnika:

Simo Zarić 25.07.1948. 054/620-260

 

Opština

Dreamweaver CS3

Načelnik:Minić Savo
tel:054/620-270  ; tel:054/610 260
mail:nacelnik@teol.net

Predsjednik skupštine:Predrag Marinković,
054/620-990

 

Adresa: Opština  Šamac
Kralja Aleksandra Karađorđevića 4,
76230 Šamac
Tel: 054 / 611-217 centrala
Faks: +387 (0)54/620-300
E-Mail: office@opstinasamac.org
Zvanična prezentacija opštine Šamac:
http://www.opstinasamac.org ;

 

Osnovne škole

1.-OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMAC", ŠAMAC;Škola radi u dvije smjene, ima 33 odeljenja i 720 učenika ;Područna škola: u Tišini, Tel:054 / 611-924 ;Direktor: Ranko Damjanović;Adresa: Dositeja Obradovića 4, Šamac ;Tel:054 / 612-414 ; os124@teol.net

2.-OSNOVNA ŠKOLA "CRKVINA", GORNJA CRKVINA ,Škola radi u dvije smjene, ima 19 odeljenja i 354 učenika ,Područne škole:: Kruškovo Polje, Hasić ,Direktor: Draško Simić ;Adresa: Gornja Crkvina 1;Tel: 054 / 681-770 ;os125@teol.net

3.-OSNOVNA ŠKOLA "GORNJA SLATINA ", GORNJA SLATINA ,Škola radi u dvije smjene, ima 15 odeljenja i 273 učenika ;Područna škola: Srednja Slatina, Gajevi ,Direktor: Stevka Drašković;Adresa:Gornja Slatina 179;Tel:054 / 661-582 ;os126@teol.net

4.-OSNOVNA ŠKOLA "OBUDOVAC", OBUDOVAC ,Škola radi u dvije smjene, ima 20 odeljenja i 384 učenika ,Područna škola: Batkuša, Branica ,Direktor: Milorad Perkanović ,Adresa:Obudovac ,Tel:054/641-571 ;os127@teol.net

Srednje škole

1.-SREDNJA ŠKOLA "NIKOLA TESLA", ŠAMAC ,U školi se obrazuju učenici po smjerovima, obrazovnim profilima-zanimanjima:

1. GIMNAZIJA (opšti smjer)

2. EKONOMIJA, PRAVO I TRGOVINA (ekonomski tehničar, trgovac)

3. MAŠINSTVO I OBRADA METALA (automehaničar, instalater, bravar i obrađivač metala rezanjem)

Škola radi u jednoj smjeni, ima 19 odjeljenja i 444 učenika; Direktor: Dušan Jovanović ,Adresa: Cara Lazara 6, Šamac Tel:054 / 611-157 ; ssrs53sa@elinspanic.net

Obdaništa

1.-DJEČIJE OBDANIŠTE "RADOST", ŠAMAC ,Kapacitet ustanove: 110 djece Direktor: Joco Cvjetković,Adresa:Obala srpskih vladara bb, Šamac ;Tel:054 / 612-753

Linkovi

http://www.obudovac.net/

 


JustDreamweaver.com