Vladin sektor

Javna ustanova Centar za socijalni rad
Adresa:  Ulica Hadžiefendina
Kontakt telefon: 035 817-227

Javna ustanova Dječije obdanište "Kolibri"
Adresa: Ulica Hadžiefendina
Kontakt telefon:  035 821 410

Javna ustanova Javna biblioteka "Alija Isaković"
Adresa: Nenavište bb
Kontakt telefon: 035-817-427

JZU Dom zdravlja
Adresa Ul. Josipa Šibera bb
Kontakt telefon 035-817-149

JU Apoteka
Adresa Ul. Josipa Šibera bb
Kontakt telefon 035-817-149


JustDreamweaver.com