Vladin sektor

JU O.Š." Malešići"
75326 Malešići
 035-796-061

JU O.Š." Miričina"
Područna škola
Rašljeva
75329 Miričina
035-716-336

JU O.Š."Doborovci"
Područna škola
Vranovići
75328 Doborovci
035-798-061

JU O.Š."Druga osnovna škola"
Gračanica
Područna škola
D.Lohinja,Pribava
75320 Gračanica  035-708-333

JU O.Š."Džakule"
Centralna škola,
Područna škola
Prijeko Brdo,Buk
75328 Džakule 035-719-663

JU O.Š."Gornja Orahovica"
75323 Gornja Orahovica
035-710-250

JU O.Š."Hasan Kikić" Gračanica,
Područna škola Babići,
Paralelna škola
za osnovno muzičko obrazovanje
75320 Gračanica 
035-700-430

 

 

 

 

 


JustDreamweaver.com