Općina Gračanica

Dreamweaver CS3Gračanica je grad u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, sastavni dio Tuzlanskog kantona i centar istoimene općine. Zahvata veći dio doline rijeke Spreče u njenom donjem toku i dio planine Trebava. Graniči sa općinama Gradačac na sjeveru, Srebrenik na istoku te Lukavac na jugoistoku. Granične općine sa južne i zapadne strane su Bosansko Petrovo Selo i Doboj Istok. Općina je do rata 1992-1995 pokrivala površinu od 387 km², da bi joj nakon Daytonskog sporazuma pripala teritorija od 219 km². Na ovom području po statistici iz 2000. godine živi 55.144 stanovnika u 18 mjesnih zajednica. Mjesne zajednice u opcini Gracanica: Babići, Doborovci, Gornji Doborovci , Donja Orahovica, Džakule, Gornja Orahovica, Miričina, Rašljeva, Stjepan Polje, Vranovići, Buk ,  Prijeko Brdo, Gračanica, Gornja Lohinja, Lendići, Pribava, Rašljeva, Lukavica, Škahovica, Malešići, Trnovci i Soko.

Općina

Dreamweaver CS3

Načelnik općine Gračanica: Rođen je 11. 04.1952. godine u Gračanici. Po zanimanju pravnik. Radni staž započeo u Općini Gračanica, prvo kao pripravnik, a poslije kao sekretar Društveno-političkog vijeća. U dva mandata je bio na čelu Općinske službe za urbanizam, građenje, stambeno–komunalne i imovinsko-pravne poslove, a jedan mandat na čelu organa nadležnog za poslove uprave. U dva mandata bio je član Izvršnog odbora Općine.


Nusret Helić, pravnik

Kontakt telefon: 035/ 700-805, Fax: 035/ 707-000  

E-mail: n.helic@opcina-gracanica.ba

Predsjedavajući vijeća: Fehratović Hasan, dipl.ing.

Općina Gračanica 
Ul.Mula Mustafe Bašeskije.br.1
75320.GRAČANICA

tel. 035/700-855, Fax: 035/706-679

Linkovi

Zvanična prezentacija općine Gračanica: http://www.opcina-gracanica.ba/

Dobar informativni likalni sajt: http://www.gracanica.net/

Bosanski Kulturni centar, Gračanica: http://www.bkc-gracanica.ba/

Gračanička informativna mreža: http://www.bkc-gracanica.ba/

 

 

 


JustDreamweaver.com