NVO sektor

 

 

ANEA Udruženje mladih
 035-707-386  062-779-382

Nevladina organizacija"Eko oaza"
061-659-336
035-707-045

Udruženje građana "Polifonija
061-178-339  061-178-339

Udruženje građana"Zlatni ljiljan"
062-277-661

UG"Forum"
061-195-681

UG"Hroničnih bubrežnih bolesnika
061-234-845

UG"Marokanci"Gračanica
062-151-874

UG"Penzionera"Gračanica
035-703-922

Radio klub
061-964-248

UG"Roma" Gračanica
066-636-817

 UG"Slijepih"Gračanica

 


JustDreamweaver.com