NVO sektor

 

UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA SE BAVE PROBLEMATIKOM LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

UDRUŽENJE GRAĐANA „BIOS PLUS“ („ŽIVOT VIŠE“) DERVENTA
   www.biosplus.rs.ba
   www.biosplus.org
   www.derventa.biz

MEĐUOPŠTINSKA ORGANIZACIJA SAVEZA SLIJEPIH DERVENTA, BROD I VUKOSAVLJE – MOSS


UDRUŽENJE GLUVIH I NAGLUVIH OPŠTINE DERVENTA


SAVEZ INVALIDA RADA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA DERVENTA

SAVEZ INVALIDA RADA OPŠTINSKA ORGANIZACIJA DERVENTA

 UDRUŽENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA I INVALIDNIH OSOBA „SUNCE“ DERVENTAJustDreamweaver.com