Vladin sektor

 

 

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ MODRIČA
Adresa: Cara Lazara 7, 74480 Modriča
Telefon: 053 / 810 - 762
Direktor: Ljubica Đekić

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“
Adresa: Cara Lazara 29, 74480 Modriča
Telefoni: 053/810-605 - direktor; 821-670 -pomoćnik direktora; 812-832 - sekretar; 820-751 - psiholog; 821-671 - pedagog; 813-927-računovodstvo.
E-mail: os120@teol.net
Direktor: Zlatko Lazić

OSNOVNA ŠKOLA „SUTJESKA“Adresa: Maksima Gorkog 4, 74480 Modriča
Telefoni: 820-730 - direktor,  812-506 - pomoćnik direktora, sekretar i pedagog,
053/820-731 - računovodstvo.
E-mail: os128@teol.net
Direktor: Dušan Bogdanović

 

SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „JOVAN CVIJIĆ“
- Gimnazija (opšti smijer i društveno jezički smijer)
- Ekonomija, pravo i trgovina (ekonomski tehničar, bankarski tehničar, trgovac)
- Elektrotehnika (tehničar elektroenergetike, tehničar računarstva, električar i
  autoelektričar)
- Hemija (hemijski tehničar, hemijski operater)
- Poljoprivreda i prerada hrane (poljoprivredni tehničar, voćar-vinogradar)
- Ostale djelatnosti (frizer

Adresa: Berlinska 35, 74480 Modriča
Telefoni: 053/810-966 - računovodstvo i pedagog, 053/811-344 - direktor, pomoćnik direktora i sekretar.
E-mail: sscmd@teol.net
Direktor: Rajko Živković


JustDreamweaver.com