5. Sajam investicija

Peti sajam je održan u Doboju u dane 19/20/21 decembar 2008 g. na Slobomir P. Univerzitetu

Zapažene prezentacije...

Opština Pale

Opština Vitez

Opština Gračanica

ToPeeR Doboj

MHE

Inovacija Drage Ćosića: opeka EKOTERM (saćasta izolaciona opeka)

Inovacija Drage Ćosića:hidrogen EKOTERM-vodonik kao alternativno gorivo

Inovacija Drage Ćosića:proizvodnja aktivnog organskog supstrata za proizvodnju zdrave hrane

Dreamweaver CS3

Debatni stolovi

-Investicije u funkciji i očima potrošača

-Odbornici i NVO, podjela odgovornosti u donošenju odluka o razvoju zajednice

-Planiranje i izgradnja lokalne zajednice

-Javno privatno investiranje

-Javna dobra-kao kapital i upravljanje sa njima

Dreamweaver CS3


JustDreamweaver.com