Vladin sektor

 

Srednja tehnička škola Tešanj
 Patriotske lige bb
032-650-669
032-650-103
ststmedi@bih.net.ba

Mješovita srednja  škola Tešanj Patriotske lige bb
032-650-812
032-656-411
ssst32@bih.net.ba

OŠ "Džemal Bijedić" 
Miljanovci Tešanj 
032-669-164
osmiljan@bih.net.ba

OŠ "Rešad Kadić"
Novo naselje bb Tešanj
032-650-352
osrk@bih.net.ba

OŠ "1. mart"
Husein kapetana Gradašćevića bb Tešanj
032-667-110 032-663-210
os1mart@bih.net.ba

OŠ "Kulin ban"
Trg 8. oktobra, Tešanjka Tešanj
032-662-034 032-662-552
kulinban@bih.net.ba

OŠ "Huso Hodžić"
Osmana Pobrića bb Tešanj
032-656-291 032-656-290
husohodzic@yahoo.com

OŠ "Abdulvehab Ilhamija"
Kalošević Tešanj
032-660-178 032-660-121
os.kalosevic@gmail.com

OŠ "9. septembar"
Medakovo Tešanj
032-658-463 032-658-094
medos@bih.net.ba

OŠ "Gazi Ferhad-beg"
Jablanica bb Tešanj 032-657-123
gfbeg@bih.net.ba

 OŠ "Mustafa Mulić"
Šije Tešanj
032-694-004 032-694-927
odgoj@bih.net.ba

 

 


JustDreamweaver.com