Privatni sektor u Opštini Doboj


1. Projektni  studio "Mehmedagic"
, d.o.o  Doboj-jug   tel: 053 223 959 , email:   nodim90@hotmail.com  mob.061 402 874

2.-STOMATOLOSKA  AMBULANTA sa  zubotehnickom  laboratorijom, Vila-Makljenovac, Doboj vlasnik Mensur  Trbakovic zubni tehnicar,  tel/fax: 053 205 172  ; tel: 053 226 199  , mob. 061 147 658.email, mtrbakovic@rojal.net

3.-"Tehnicka  zastita" proizvodno  prometno  usluzno  preduzece, ul Vidovdanska  L-26 Doboj, tel:053 204 920; 053 241 546 fax: 053 204 921 ,  mob. 065 661 599, 

4.-Total Trade  d.o.o , Krnjinske srpske  brigade  102 74000 Doboj, tel/fax: 053 228 616 , 224 552
email: totaltrade@doboj.net

5.-Glumcevic, bravarsko limarska  radnja, Raska 1, Doboj, tel/fax: 053 221 700 ; mob: 065 689 703

6.-GRADJ PROMET  d.o.o , Solunskih dobrovoljaca C3L1, 74000 Doboj, vlasnik Rajko  Savic
tel: 053 221 624 ; fax 053 242 373

7.-STR "PČELICA"- DOBOJ, samostalna  trgovačka  radnja  za  proizvodnju, i  trgovinu  proizvoda  od  pčela, vlasnici  bračni  par Jasna  i  Ratko  Živković, tel: 053 222 822  mob. 065 352 961 , smještena je  u  parteru bivše robne kuće "Beograd" u Doboju

8.- SALTAGA,  bravarska  radionica , Jelah tel:

9.- Restoran AMER PIER,Stanić Rijeka- Mrčevac tunel tel: 063 155 203

Banke

1.-Pavlovic Internacional  bank a.d  Karadjordjeva br.1  76300  Bijeljina ,filijala  Doboj tel:053 241 128
offfice@pavlovic-banka.com    http://www.pavlovic-banka.com/

 

Dreamweaver CS3


JustDreamweaver.com