Općina Vareš

Dreamweaver CS3 Vareš je grad i općina u Bosni i Hercegovini.

Vareš je bosanskohercegovački brdski gradić s nadmorskom visinom od 829 metara koji se smjestio u kotlini rječice Stavnje, 45 km od Sarajeva. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Vareš imala je 22.203 stanovnika, raspoređenih u 85 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Vareš, u cjelini, ušla je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Općina

Dreamweaver CS3

Načelnik općine Vareš:  Avdija Kovačević, dipl. pravnik

tel. 00387 32 848 100
00387 32 848 101
fax. 00387 32 848 150
e-mail: vares@bih.net.ba


Općina Vareš
ul. Zvijezda  br. 34 
71330  Vares

http://www.vares.info/

 

Linkovi

http://www.radiobobovac.com/

http://www.vares.pp.se/bobovac/bobindex.htm

http://www.zupavares.com/

http://www.vijaka.com/

 

 

 


JustDreamweaver.com