Tuzla

Dreamweaver CS3 Tuzla je jedan od većih gradova u Bosni i Hercegovini i središte istoimene općine na sjeveroistoku zemlje.

Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Dokaz tome su i pronađeni ostaci starog naselja sojeničkog tipa iz vremena neolita. Arheolozi su otkrili brojna naselja sa bogatim ostacima materijalne kulture prastarih stanovnika ovog područja. Pronađen je veliki broj neolitskih glinenih posuda sa raznim ornamentima od crne, sive i crvene keramike ali i kameni noževisjekire, strugači i drugo. Otkriveni su ostaci hrane, ljudske kosti, životinjske kosti i razni plodovi koji su koristili za ishranu ljudi tog doba. I ovi podaci potvrdili su tvrdnje da je područje Tuzle bilo naseljeno još u mlađem kamenom dobu.

Među pronađenim arheološkim materijalima ističe se i keramička neolitska posuda čija je namjena bila kuhanje slane vode i proizvodnja soli.

Općina

Dreamweaver CS3

Načelnik: Jasmin Imamović, SDP, ponovo izabran, je rođen 8.10.1957. godine u Brčkom. Od prve godine života živi u Tuzli, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet je završio u Sarajevu, 1980. godine. Pravnik je, književnik i političar.Jasmin Imamović izabran je za načelnika Tuzle 2001., 2004. , 2008. i 2012. godine.

T: +387 35 307 310, 307 312, nacelnik@tuzla.ba

 


tel: 035 307-300 ; 035 307-303

ZAVNOBiH-a 11,
75000 Tuzla, BiH

E: tuzla@tuzla.ba
W: http://www.tuzla.ba/

 

Linkovi

http://www.kpktz.ba/

http://www.vladatk.kim.ba/

http://www.untz.ba/index_en.htm

http://www.world66.com/europe/bosniaandherzegovina/tuzla

 


JustDreamweaver.com