Trnovo

Ovo mjesto poslije poslednjeg rata zbog koridora za Goražde je podjeljeno na dio koji pripada FBiH i dio koji pripada RS-u.Nakon potpisivanja dejtonskog mirovnog sporazuma prijeratna opština/općina Trnovo je podjeljena u dva dijela koja su pripala entitetima Bosne i Hercegovine. Od prijeratnih pet mjesnih zajednica, četiri su se našle u entitetu Federacija BiH i kao općina Trnovo pripadaju Kantonu Sarajevo, dok je prijeratna mjesna zajednica Trnovo pretvorena u općinu i sa još sedam općina pripada Istočnom Sarajevu u entitetu Republika Srpska.
U sastav opštine u entitetu Republika Srpska su ušla naseljena mjesta: Bogatići, Grab, Jablanica, Kijevo, Klanac, Milje, Podivič, Rajski Do, Tošići, Turovi i Ulobići, te dijelovi naseljenih mjesta: Trnovo i Vrbovnik.

 

TRNOVO  OPĆINA TRNOVO OPŠTINA

Adresa:
Općina Trnovo,
Trnovo bb
71223
Trnovo

Tel:033 439 106 ; 033 439 183 ; 033 439 008/104 – centrala Fax: 033-439 113
 trnovo@trnovo.org ; www.trnovo.ba

Adresa:
Opština  Trnovo
Ul. Trg Srđana Kneževića
71220
 Trnovo

www.trnovo-rs.com ;
057/610-120 –centrala
Načelnik Općine Trnovo: BeriloIbro, SBiH
tel.nač.: 033/439 106 ; 033 586 704
Tel/fax : 033 438 113 e-mail: nacelnik@trnovo.ba  ; trnovo@trnovo.ba ; o_trnovo@bih.net.ba

Načelnik:Vujičić Goran, SNSD
Tel. 057/610-237, fax: 057/610-242

nacelnik@trnovo-rs.com ; opstina@trnovo-rs.com 
trnovors@spinter.net ; infotrnovo@spinter.net

 

Kako građani Trnova žive sa dvije policije, dvije škole, dva urbanizma, dvije inspekcije, dva načelnika, dva parlamenta?!...


JustDreamweaver.com