Općina Srebrenik

Dreamweaver CS3Općina Srebrenik se nalazi na sjeveroistoku BiH, administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH, a ekonomski, regiji Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina.Veličina općine je 248 km2. Sredinom teritorije teče rijeka Tinja u dužini od  oko 20 kilometara. Uz rijeku Tinju prolazi magistralni put Tuzla-Orašje i željeznička pruga normalnog kolosijeka Brčko-Tuzla, te magistralni put Županja-Tuzla-Sarajevo. S općinom Srebrenik graniče općine Tuzla, Lukavac, Gračanica, Gradačac te Distrikt Brčko.Istočnim dijelom općine proteže se planina Majevica, čiji najviši vrh iznosi 917 metara. Općina spada u brdsko poljoprivredni rejon. Klima je umjereno kontinetalna sa naglašenim godišnjim varijacijama temperature i padavina. Rijeka Tinja i njeni pritoci bujičnog su karaktera.

 

 

 

 

Općina

Dreamweaver CS3Načelnik općine Srebrenik, Nihad Omerović je rođen 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Srednju mašinsku školu završio je 1987. godine u Srebreniku. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine. Magistrirao je 28.08.2012. godine na navedenom odsjeku, te stekao zvanje magistra nauka tehničke struke iz oblasti pripreme mineralnih sirovina i materijala. Doktorski studij je okončao odbranom doktorata 13.05.2014. godine na Univerzitetu u Banja Luci iz uže naučne oblasti „Priprema mineralnih sirovina“ te je na taj način stekao zvanje Doktora tehničkih nauka iz oblasti rudarstva.


Kontakt: Općina Srebrenik
Ulica Radnička b.b. 75350 Srebrenik
Tel/fax: 035/369-162 ,
035/369-163
035/369-164
E-mail: opc.sreb@bih.net.ba
http://www.srebrenik.ba

Linkovi

http://www.srebrenik.net/

http://www.radiosrebrenik.ba/

 

 

 


JustDreamweaver.com