Općina Fojnica

Dreamweaver CS3Općina Fojnica se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, administrativno pripada Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna, graniči sa slijedećim općinama: Gornji Vakuf/Uskoplje, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak, Kreševo i Konjic.
Veliki dio površine općine zauzimaju visoravni, pašnjaci i polja, i to 46% u odnosu na ukupnu površinu općine, a od toga 10% polja, 20% visoravni i 16% pašnjaci.
Planine su pogodne za razvoj turizma kao i stočarstva, a njihovo bogatstvo šumskim biljem i ljekobiljem pruža mogućnost razvoju trgovine kao i njihove prerade.
Posebno treba napomenuti da voda predstavlja prilično obiman resurs.
Na području općine nalaze se brojni izvori pitke vode kao i termalni izvor, a na planini Vranica prirodno jezero – Prokoško jezero.

Općina

Dreamweaver CS3Načelnik općine – Salkan Merdžanić rođen 26.06.1970. godine u Fojnici. Osnovnu školu završio je u Fojnici, a srednju u Sarajevu. 1998. godine je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inžinjer šumarstva.Prvo radno iskustvo stekao je u šumskom gazdinstvu "Vranica" Fojnica, a već 2002. godine imenovan je za direktora ovog preduzeća. Oženjen je i otac dvoje djece.


E-mail: salkan.merdzanic@fojnica.ba

Tehnički sekretar načelnika – Sadeta Memija
Telefon: +387 (0)30 547-702
Fax: +387 (0)30 547-740
E-mail: sadeta.memija@fojnica.ba

Savjetnik načelnika – Azem Huseinbašić
Telefon: +387 (0)30 547-739
E-mail: azem.huseinbasic@fojnica.ba


Salkan Merdžanić - Rođen 26.06.1970. godine u Fojnici.
Osnovnu školu završio je u Fojnici, a srednju u Sarajevu. 1998. godine je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inžinjer šumarstva.
Prvo radno iskustvo stekao je u šumskom gazdinstvu "Vranica" Fojnica, a već 2002. godine imenovan je za direktora ovog preduzeća.
Oženjen je i otac dvoje djece.

Naziv: Općina Fojnica
Mjesto: Fojnica
Ulica i broj: Bosanska 94
Poštanski broj: 71270
Djelatnost: Organ uprave
Telefon: +387 (0)30 547-700
Fax: +387 (0)30 547-746
E-mail: opcina@fojnica.ba
Općinsko vijeće Fojnica

Predsjedavajući vijeća – Vinko Protuđer
Telefon: +387 (0)30 547-731
E-mail: vinko.protudjer@fojnica.ba
Linkovi: Web: www.fojnica.ba/mzfojnica

Turističke informacije

Informacije o turističkoj ponudi Fojnice, možete dobiti na jednom od sljedećih mjesta (Kako doći u Fojnicu?):

Grupacija "Reumal Group" u okviru koje su: Centar za medicinsku rehabilitaciju “Reumal” i "Aquareumal" d.o.o. Adresa: Banjska 1, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina Web sajt: www.reumal.ba/ i www.aquareumal.ba/ Email: rezervacije@reumal.ba Telefoni Centralne prodaje grupacije: + 387 (0) 30 838 800 + 387 (0) 30 838 801 + 387 (0) 30 838 802 + 387 (0) 30 838 848 (fax)

Turistička agencija “FojnicaTours” Fojnica Vlasnik i direktor: Fehim Zečević Adresa: fra Anđela Zvizdovića bb, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina Web sajt: www.fojnicatours.com.ba/ Email: fotours@bih.net.ba Telefon: +387 (0) 30 544 261 Fax: +387 (0) 30 544 262 Mobilni telefoni: +387 (0) 61 173 635 +387 (0) 61 597 597

Planinska kuća "Jezernica" Fojnica Kontakt osoba: Alma Avdičević Adresa: Jezernica, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina Web sajt: www.jezernica.ba/ Email: alma@jezernica.ba Mobilni telefon: +387 (0) 61 189 153

Vrankamen d.o.o. Fojnica Adresa: Gojevići 72, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina Web sajt: www.vrankamen.ba/ Email: vrankamen@yahoo.com Telefon: +387 (0) 30 830 001 Mobilni telefoni: +387 (0) 63 369 126 +387 (0) 63 339 292

Rekrecijski centar "Brusnica" Fojnica Adresa: Poljana, 71270 Fojnica, Bosna i Hercegovina Web sajt: www.brusnica.ba/ Email: brusnica@fojnica.ba Telefoni: + 387 (0) 63 996 931 (marketing) + 387 (0) 30 832 153 (info ured) + 387 (0) 30 790 837 (info ured) + 387 (0) 30 790 836 (recepcija)

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona u Travniku Direktor: Nihad Korić Adresa: Bosanska 75, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina Web sajt: www.tzsbk.com/ Email: info@tzsbk.com Telefon: +387 (0) 30 511 588 Fax: +387 (0) 30 511 588

Dreamweaver CS3Amblem Fojnice prikazuje simbolično žuti izvor između crnogoricom obraslih planina te ispod valovite linije godinu 1365.U fojničkom franjvačkom samostanu sačuvan je grbovnik iz XV. stoljeća, koji je jedan od najvažnijih izvora srednjevjekovne heraldike i genealogije jugoistočne Europe.

 

 

Dreamweaver CS3

 

Linkovi

Zvanicna web prezentacija opstine Fojnica je: www.fojnica.ba/

Ostale prezentaciej u opštini:

www.reumal.ba/

Fojnica na travel guide-u: www.virtualtourist.com

fojnica.8m.com/

www.scona.ba/komunalije.html

http://prokosko-jezero.freeservers.com/

 

 

 


JustDreamweaver.com