Općina Doboj Jug

Dreamweaver CS3 Doboj Jug je općina nastala nakon Dejtonskog sporazuma od dijela prijeratne općine Doboj. Nalazi se u Zeničko-dobojskom kantonu i graniči sa općinom Tešanj, te također vrlo mladom općinom Usora. Spada u red najmanjih općina u Bosni i Hercegovini.

Dejtonskim mirovnim sporazumom i prestankom rata u Bosni i Hercegovini formirana su dva entiteta (Federacija i Republika Srpska), a posljedica povlačenja međuentitetske linije je cijepanje teritorija pojedinih predratnih općina. Tako je od nekadašnje općine Doboj došlo do formiranja triju općina, i to: Doboj, Doboj Istok i Doboj Jug.

Općina

Dreamweaver CS3

Jasminka Begić je rođena 20. juna 1965 .godine u Doboju. Prije stupanja na dužnost načelnice Općine Doboj Jug obavljala je poslove prosvjetnog radnika u OŠ '21 Mart' Matuzići. Po zanimanju je profersorica matematike i fizike. Majka je dvoje djece, kćerke Ajle,dipl.ecc i Harisa, studenta I godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli.
Jasminka je dugo godina politički aktivna gdje je obavljala niz povjerenih funkcija unutar političke opcije kojoj pripada (SDPBiH). Svoj aktivizam
ispoljava i u nevladinom sektoru gdje sa ostalima aktivistkinjama, posebno u udruženju žena učestvuje u kreiranju društvenog života i civilnog društva općine. Njen motiv da se kandiduje za načelnicu općine bio je želja za promjenom, želja za ljepšom i boljom budućnošću. Na proteklim izborima u konkurenciji četiri kandidata za načelnika Općine Doboj Jug izborila je ubjedljivu pobjedu.

 

Adresa: Općina Doboj  Jug
            Trg 21. marta
            74203 Matuzići,

 Tel: 032 692 250 ; fax: 032 699 331

Linkovi

Zvanična prezentacija Općine Doboj Jug: http://dobojjug.ba/

 

Dreamweaver CS3


JustDreamweaver.com