Nazad na Resursni centar

Pregledajte spisak NVO


Unesite podatke o Vašoj organizaciji!

Naziv organizacije   
Akronim, ako postoji
Vrsta organizacije  
Datum i mjesto registracije
Misija
Adresa/ulica
Opština/grad  
Tel/fax
Email
Web/URL
Broj stalno zaposlenih    
Broj povremeno zaposlenih    
Broj članova    
Broj volontera   
Ciljne grupetd>
Oblast/polje djelovanja:  

 
 
 

Izdavačka djelatnost, publikacije
Članstvo u koaliciji/mreži
BuBudžet u prošloj godini    
Kontakt osoba  
Broj telefona kontakt osobe
Kancelarijska oprema i druga (auto), navesti
Kadrovski resursi, stručne vještine, ako postoje eksperti, npr dizajnu, pisanju projekata...
Navedite makar jedan Vaš najvažniji projekat, odnosno projektni prijedlog,
bez obzira da li ste ga realizovali ili ne. Dajte opis suštine problema u projektu/tima